Kế hoạch hoạt động của Liên đội

Căn cứ Chương trình số: 168 - CTr/HĐĐTW ngày 03/9/2020 của Hội đồng Đội Trung ương về “Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021”;

Thực hiện Chương trình số 05 - CTr/HĐĐ ngày 14/9/2020 của huyện Tân Sơn về “ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021);

Liên đội trường TH Lai Đồng xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 triển khai tới các Chi đội, lớp Nhi đồng trong Liên đội cụ thể như sau:

 

I. VỚI CHỦ ĐỀ NĂM HỌC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Thiếu nhi Tân Sơn

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH LAI ĐỒNG

***

          Số 01 - CTr/LĐ

 

 

          Lai Đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

----------------

 

Căn cứ Chương trình số: 168 - CTr/HĐĐTW ngày 03/9/2020 của Hội đồng Đội Trung ương về “Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021”;

Thực hiện Chương trình số 05 - CTr/HĐĐ ngày 14/9/2020 của huyện Tân Sơn về “ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021);

Liên đội trường TH Lai Đồng xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 triển khai tới các Chi đội, lớp Nhi đồng trong Liên đội cụ thể như sau:

 

I. VỚI CHỦ ĐỀ NĂM HỌC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Thiếu nhi Tân Sơn

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tổng số lớp: 11 lớp - Trong đó có: 04 Chi đội và 07 lớp Nhi đồng.

Tổng số học sinh: 532 em. Trong đó: Đội viên: 136 em. Nhi đồng: 296 em. HS Dân tộc: 280 em. Nữ DT: 160 em. Số Hs có hoàn cảnh khó khăn: 65 em

1. Thuân lợi: Liên đội luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chi bộ, BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên và của đội ngũ GV phụ trách các Chi đội và lớp nhi đồng trong việc triển khai và tổ chức các phong trào và hoạt động Đội .

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với công việc, không ngừng đổi mới quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.

Các em Đội viên và nhi đồng luôn chăm ngoan, đoàn kết, có nề nếp tốt và yêu thích tham gia các hoạt động của  Đội;

          2. Khó khăn:

          Bên cạnh những thuận lợi nêu trên Liên đội còn gặp không ít những khó khăn như; Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức giáo dục, sự quan tâm của phụ huynh một số xóm, khu chưa sâu sắc, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng của đơn vị. Một số ít phụ huynh chưa quan tâm nhiệt tình ủng hộ con em mình tham gia các hoạt động Đội.

  Đại đa số các em đội viên trong Liên đội là con em dân tộc, các em ít có cơ hội đi thăm quan học hỏi nên các em còn chưa mạnh dạn, còn rụt rè vì vậy mà hoạt động Sao nhi đồng còn gặp nhiều hạn chế.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Tân Sơn thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, xây dựng các sân chơi thiếu nhi dành cho thiếu nhi.

5. Tuyên truyền, phổ biến triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em.

6. Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Liên đội tổ chức ít nhất 01 hoạt động cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ (Đại hội Liên đội; hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học; hoạt động rèn kỹ năng sống phòng tránh đuối nước)

2. Liên đội  xây dựng 01 công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (Cụ thể: Vẽ tranh bích họa tại cổng trường )

3. Liên đội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho 11/11 Giáo viên  phụ trách Chi đội, lớp nhi đồng và BCH Liên đội.

4. Liên đội xây dựng 01 mô hình “Nhà thu gom, phân loại rác thải” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (theo mẫu thiết kế của Hội đồng Đội huyện).

5. Mỗi Chi đội hỗ trợ, giúp đỡ cho ít nhất 02 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; Liên đội triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu chương trình “Nâng bước em đến trường”,  phấn đấu giúp đỡ 10 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

6. Liên đội phấn đấu xây dựng 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi trong năm học 2020 - 2021.

          V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP               

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Tân Sơn thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt... 

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 - tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong Liên đội, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội.

- Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ...

- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương như hát Rang hát Ví...

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Các Chi đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, nhi đồng.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các nhà văn hóa ở khu dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh; Tiếp tục triển khai cho thiếu nhi đăng ký tham gia các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi, nhất là các mô hình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”,“Trải nghiệm sáng tạo khoa học”... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thực hiện.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt“ để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

- Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phụ trách Sao, nội dung hình thức sinh hoạt và cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với phụ trách Sao trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.

- Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi”

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội  tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. BCH đội tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.4. Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. BCH lựa chọn 01 Chi đội tổ chức Đại hội mẫu,  để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

- Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của cán bộ phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

- Phối hợp với BGH quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi nhà trường.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi. Chú trọng tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các nội dung giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách các Chi đội, lớp nhi đồng có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Chi đội phụ trách”.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi khuyết tật.

- Liên đội tham mưu với BGH nhà trường tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội... Hội đồng Đội huyện thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

 

VI. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Hoạt động Liên đội

          - Tổ chức hoạt động Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. (Thứ 2 hàng tuần )

          - Tham mưu, phối hợp với 8/8 Khu dân cư tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm" nhân dịp Tết Trung thu  (Vào ngày 15/8 âm lịch.)

- Tổ chức Đại hội Chi đội ; (Dự kiên: Ngày 25/9/2020)

- Tổ chức Đại hội Liên đội;  (Dự kiến: Ngày 16/10/2020).

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong tổ chức Đội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Đất Tổ noi gương anh bộ đội cụ Hồ” và các hoạt động hướng về các chiến sĩ, gia đình thân nhân chiến sĩ gắn với ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Dự kiến ngày 22/12/2020).

- Triển khai tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong Liên đội và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Dự kiến ngày 26/ 3/2021).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/2021.

- Xây dựng 01 mô hình “Nhà thu gom, phân loại rác thải” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.(Trong năm học 2020 - 2021)

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tuyên truyền về chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2021 cho các em thiếu nhi và phụ huynh (Tháng 6 - 7/2021).

- Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội đồng Đội huyện phát động.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội

          - BCH Liên đội xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 và triển khai kế hoạch đến các Chi đội và lớp Nhi đồng trong toàn Liên đội.

- Phân công các đồng chí GVCN phụ trách theo dõi, tổng hợp các nội dung hoạt động; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Chi đội, lớp Nhi đồng trong việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đội năm học 2020 - 2021.

- Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ, thống nhất chỉ đạo, kiểm tra các Chi đội, lớp Nhi đồng trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình hoạt động trong năm học:

2. Các Chi đội, lớp Nhi đồng

- Bám sát vào kế hoạch của Liên đội để cụ thể hóa các nội dung, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả khi thực hiện.

- Các Chi đội, lớp Nhi đồng thường xuyên tham mưu, báo cáo với BCH Liên đội trong triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của năm học.

- Kịp thời chia sẻ và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong các Chi đội, lóp nhi đồng.

- Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo và công tác thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

- Căn cứ vào nội dung hoạt động trọng tâm theo từng tháng, tuần và các nội dung do BCH Liên đội triển khai để tổng hợp kết quả và bao cáo cho BCH Liên đội sau khi tổ chức hoạt động.

Trên đây là kế hoạch chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Của Liên đội trường TH Lai Đồng. Kính mong HĐĐ huyện quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ để Liên đội hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Xin chân thành cảm ơn.!

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội huyện (B/c);

- Hội đồng Đội  xã (B/c);

- BGH nhà trường (B/c)

- Chi đội, Lớp nhi đồng (Th/h);

-  Lưu: BCH liên đội.

TM. BCH LIÊN ĐỘI

TPT

 

 

 

 

Hà Tiến Lương

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH LAI ĐỒNG

***

          Số 01 - CTr/LĐ

 

 

          Lai Đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

----------------

 

Căn cứ Chương trình số: 168 - CTr/HĐĐTW ngày 03/9/2020 của Hội đồng Đội Trung ương về “Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021”;

Thực hiện Chương trình số 05 - CTr/HĐĐ ngày 14/9/2020 của huyện Tân Sơn về “ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021);

Liên đội trường TH Lai Đồng xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 triển khai tới các Chi đội, lớp Nhi đồng trong Liên đội cụ thể như sau:

 

I. VỚI CHỦ ĐỀ NĂM HỌC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Thiếu nhi Tân Sơn

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tổng số lớp: 11 lớp - Trong đó có: 04 Chi đội và 07 lớp Nhi đồng.

Tổng số học sinh: 532 em. Trong đó: Đội viên: 136 em. Nhi đồng: 296 em. HS Dân tộc: 280 em. Nữ DT: 160 em. Số Hs có hoàn cảnh khó khăn: 65 em

1. Thuân lợi: Liên đội luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chi bộ, BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên và của đội ngũ GV phụ trách các Chi đội và lớp nhi đồng trong việc triển khai và tổ chức các phong trào và hoạt động Đội .

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với công việc, không ngừng đổi mới quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.

Các em Đội viên và nhi đồng luôn chăm ngoan, đoàn kết, có nề nếp tốt và yêu thích tham gia các hoạt động của  Đội;

          2. Khó khăn:

          Bên cạnh những thuận lợi nêu trên Liên đội còn gặp không ít những khó khăn như; Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức giáo dục, sự quan tâm của phụ huynh một số xóm, khu chưa sâu sắc, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng của đơn vị. Một số ít phụ huynh chưa quan tâm nhiệt tình ủng hộ con em mình tham gia các hoạt động Đội.

  Đại đa số các em đội viên trong Liên đội là con em dân tộc, các em ít có cơ hội đi thăm quan học hỏi nên các em còn chưa mạnh dạn, còn rụt rè vì vậy mà hoạt động Sao nhi đồng còn gặp nhiều hạn chế.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Tân Sơn thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, xây dựng các sân chơi thiếu nhi dành cho thiếu nhi.

5. Tuyên truyền, phổ biến triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em.

6. Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Liên đội tổ chức ít nhất 01 hoạt động cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ (Đại hội Liên đội; hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học; hoạt động rèn kỹ năng sống phòng tránh đuối nước)

2. Liên đội  xây dựng 01 công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (Cụ thể: Vẽ tranh bích họa tại cổng trường )

3. Liên đội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho 11/11 Giáo viên  phụ trách Chi đội, lớp nhi đồng và BCH Liên đội.

4. Liên đội xây dựng 01 mô hình “Nhà thu gom, phân loại rác thải” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (theo mẫu thiết kế của Hội đồng Đội huyện).

5. Mỗi Chi đội hỗ trợ, giúp đỡ cho ít nhất 02 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; Liên đội triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu chương trình “Nâng bước em đến trường”,  phấn đấu giúp đỡ 10 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

6. Liên đội phấn đấu xây dựng 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi trong năm học 2020 - 2021.

          V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP               

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Tân Sơn thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt... 

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 - tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong Liên đội, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội.

- Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ...

- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương như hát Rang hát Ví...

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Các Chi đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, nhi đồng.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các nhà văn hóa ở khu dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh; Tiếp tục triển khai cho thiếu nhi đăng ký tham gia các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi, nhất là các mô hình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”,“Trải nghiệm sáng tạo khoa học”... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thực hiện.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt“ để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

- Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phụ trách Sao, nội dung hình thức sinh hoạt và cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với phụ trách Sao trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.

- Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi”

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội  tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. BCH đội tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.4. Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. BCH lựa chọn 01 Chi đội tổ chức Đại hội mẫu,  để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

- Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của cán bộ phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

- Phối hợp với BGH quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi nhà trường.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi. Chú trọng tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các nội dung giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách các Chi đội, lớp nhi đồng có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Chi đội phụ trách”.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi khuyết tật.

- Liên đội tham mưu với BGH nhà trường tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội... Hội đồng Đội huyện thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

 

VI. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Hoạt động Liên đội

          - Tổ chức hoạt động Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. (Thứ 2 hàng tuần )

          - Tham mưu, phối hợp với 8/8 Khu dân cư tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm" nhân dịp Tết Trung thu  (Vào ngày 15/8 âm lịch.)

- Tổ chức Đại hội Chi đội ; (Dự kiên: Ngày 25/9/2020)

- Tổ chức Đại hội Liên đội;  (Dự kiến: Ngày 16/10/2020).

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong tổ chức Đội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Đất Tổ noi gương anh bộ đội cụ Hồ” và các hoạt động hướng về các chiến sĩ, gia đình thân nhân chiến sĩ gắn với ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Dự kiến ngày 22/12/2020).

- Triển khai tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong Liên đội và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Dự kiến ngày 26/ 3/2021).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/2021.

- Xây dựng 01 mô hình “Nhà thu gom, phân loại rác thải” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.(Trong năm học 2020 - 2021)

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tuyên truyền về chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2021 cho các em thiếu nhi và phụ huynh (Tháng 6 - 7/2021).

- Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội đồng Đội huyện phát động.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội

          - BCH Liên đội xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 và triển khai kế hoạch đến các Chi đội và lớp Nhi đồng trong toàn Liên đội.

- Phân công các đồng chí GVCN phụ trách theo dõi, tổng hợp các nội dung hoạt động; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Chi đội, lớp Nhi đồng trong việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đội năm học 2020 - 2021.

- Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ, thống nhất chỉ đạo, kiểm tra các Chi đội, lớp Nhi đồng trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình hoạt động trong năm học:

2. Các Chi đội, lớp Nhi đồng

- Bám sát vào kế hoạch của Liên đội để cụ thể hóa các nội dung, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả khi thực hiện.

- Các Chi đội, lớp Nhi đồng thường xuyên tham mưu, báo cáo với BCH Liên đội trong triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của năm học.

- Kịp thời chia sẻ và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong các Chi đội, lóp nhi đồng.

- Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo và công tác thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

- Căn cứ vào nội dung hoạt động trọng tâm theo từng tháng, tuần và các nội dung do BCH Liên đội triển khai để tổng hợp kết quả và bao cáo cho BCH Liên đội sau khi tổ chức hoạt động.

Trên đây là kế hoạch chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Của Liên đội trường TH Lai Đồng. Kính mong HĐĐ huyện quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ để Liên đội hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Xin chân thành cảm ơn.!

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội huyện (B/c);

- Hội đồng Đội  xã (B/c);

- BGH nhà trường (B/c)

- Chi đội, Lớp nhi đồng (Th/h);

-  Lưu: BCH liên đội.

TM. BCH LIÊN ĐỘI

TPT

 

 

 

 

Hà Tiến Lương

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Bài viết liên quan