05/10/20  Tin tức - Sự kiện  34
Căn cứ Chương trình số: 168 - CTr/HĐĐTW ngày 03/9/2020 của Hội đồng Đội Trung ương về “Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021”; Thực hiện Chương trình số 05 - CTr/HĐĐ ngày 14/9/2020 của huyện Tân Sơn về “ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 ...
 05/10/20  Tin của trường  33
MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ........................................................................................................... i 1. Thông tin chung về dịch bệnh COVID-19 .................................................................1 1.1. Bệnh COVID-19 là gì? ...
 05/10/20  Tin của trường  32
Quyết định phê duyệt sổ tay phòng chống VID-19 của Bộ
 26/12/17  Tin của trường  198
 26/12/17  Tin của trường  184
PGS Bùi Hiền quyết định công bố phần 2 nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Việt thay vì vào tháng 3-2018 như dự định.
 25/04/16  Tin của trường  366
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Lai Đồng.